Home Contact
logo KSK beveren-Leie
Eerste ploeg KSK BEVEREN-LEIE

ONGEVALSAANGIFTE

  Hoofdsponsors

  Forma

  Leman

  Patrick

  leeg

  Download

  Partners website


  Base

  Base

  Base

  ONGEVALSAANGIFTE

  Published by claude | Filed under

  STAP 1: INVULLEN DOCUMENTEN

   

  Bij een ongeval of een kwetsuur van een speler of medewerker dienen de nodige documenten te worden ingevuld zodat de speler (ouders) zou kunnen genieten van terugbetaling van de gezondheidszorgen.

   

  De trainer en/of ploegafgevaardigde dienen in het bezit zijn van deze documenten van aangifte van ongeval, zeker bij uitwedstrijden. Deze documenten zijn ook te vinden in de kantine, of kan je downloaden via de website.

   

  Het volgende dient ingevuld te worden:

  • RECTO:Aangifte van ongeval: in te vullen door slachtoffer of GC van de Club (Bart Debels, info@advocatendebels.be; 0475292755) met alle nodige gegevens (vb. naam ziekenfonds, aansluitingsnummer, …) + KLEVER MUTUALITEIT
  • VERSO: Medisch getuigschrijft: dit moet volledig worden ingevuld door de behandelende dokter. Het document moet binnen de 14 dagen na datum van het ongeval in het bezit zijn van de Voetbalbond, anders kan er geen terugbetaling gebeuren van de geneeskundige zorgen door de Voetbalbond.

   

   

  Belangrijk:

  • Indien kiné nodig is laat de arts het aantal behandelingen invullen op het Medisch getuigschrift. Anders worden die kosten niet terugbetaald. Hou er rekening mee dat de verzekering van de Voetbalbond enkel het aantal aangevraagde kinébehandelingen terugbetaalt.
  • De Voetbalbond Bond rekent administratieve kosten aan voor opmaken van een dossier
  • De originele ziektebriefjes die men krijgt van de Mutualiteit alsook de apothekerbriefjes dienen te worden afgegeven aan de GC
  • Wanneer de speler hersteld is dient de dokter het “geneeskundig attest van herstel” in te vullen met ter bevestiging dat de betrokkene mag spelen. Dit formulier wordt afgegeven aan de G.C. en opgestuurd naar de Voetbalbond. Van de Voetbalbond uit krijgt men dan de bevestiging terug te mogen spelen en wordt het dossier afgesloten. IN DIE PERIODE MAG NIET WORDEN GESPEELD WORDEN.
  • Dien alle onkosten in bij uw mutuaiteit (erelonen, hospitalisatie, kiné)
  • Vraag naar een bewijs van terugbetaling van een sportongeval bij uw mutualiteit.
  • Het bedrag (enkel het geconventioneerde gedeelde)dat niet terugbetaald wordt door uw mutualiteit is gedekt door de verzekering van de Voetbalbond (verminderd met franchise)
  • Breng alle documenten zo snel mogelijk binnen bij de GC van de club:
   • Bewijs van terugbetaling door uw mutualiteit;
   • Onkostennota van betaling van geneesmiddelen bij apotheek (geen kastickets)
   • Factuur van hospitalisatie (originele factuur, geen kopie)
   • Attest van kinesist met alle vermelde behandelingen
   • Neem steeds kopies voor uw eigen dossier !!!

  LET OP:

  • Bij hospitalisatie is de opleg voor 1- of 2- persoonskamer niet verzekerd.
  • Voor “tanden” geldt een speciale regeling.
  • Geneesmiddelen waarvoor het ziekenfonds niet tussenkomt, worden ook niet terugbetaald door de verzekering.

   

   

  STAP 2: VASTSTELLEN BLESSURE

   

  KSK heeft geen eigen dokter of kiné. We hebben goede contacten met enkele dokters en kinés uit de buurt, maar het staat de spelers vrij te gaan. Belangrijk is wel dat de betreffende dokter of kiné contact opneemt met de trainer of één van de TVJO’s en de diagnose, behandeling en geraamde periode van afwezigheid meedeelt.

   

  STAP 3: GENEZING:

  Wanneer de kiné of dokter de speler als genezen verklaart, dient het geneeskundig attest van herstel ingevuld te worden dat de betrokken speler opnieuw fit is om te spelen, en aan de GC bezorgd te worden die dit opstuurt naar de Voetbalbond. De speler mag pas opnieuw trainen en spelen van zodra de Voetbalvond dit bevestigt.

  De betrokken speler zorgt ervoor dat zijn dokter of kiné bij genezing contact opneemt met de trainer of een van de TVJO’s om de genezing te melden en eventueel extra zaken toe te voegen waarmee op korte en eventueel langere termijn dient rekening gehouden te worden.