Home Contact
logo KSK beveren-Leie

OPLEIDINGSVISIE

Published by admin | Filed under

Opleidingsvisie

Kernopdracht

 • De missie van de jeugdopleiding is jongeren begeleiden bij het ontplooien van hun voetbalkwaliteiten en hen de kans geven een mooie voetbalcarrière uit te bouwen
 • Ons doel bestaat erin om via een lange termijnrelatie alle aangesloten jeugdleden een kwalitatief hoogstaande voetbalopleiding aan te bieden en te garanderen

 

Activiteitendomein – kernproduct

 • Sociaal:  een uithangbord zijn voor de gemeenschap naar de buitenwereld toe met respect voor elke achtergrond van onze leden
 • Opvoeding: een structuur creëren waar onze leden zich verder kunnen ontwikkelen in hun persoonlijkheid en sportieve mogelijkheden
 • Sportief: door het aanbieden aan alle leden (spelers en trainers) van een erkend hoogstaande kwalitatieve voetbalopleiding, garanderen wij onszelf alsook  al onze leden veel sportplezier en verenigingsamusement.

 

Primaire doelgroepen – stakeholders

 • Spelers: opleiden van voetballers binnen het kader van de jeugdopleiding en hen klaarstomen voor een mooie voetbalcarrière, alsook hen waarden en normen mee te geven
 • Trainers: opleiden van trainers binnen het kader van de jeugdvoetbalopleiding door hen te ondersteunen met alle noodzakelijke middelen
 • Bestuur: trainers en spelers helpen bij het bereiken van de voorgestelde doelstellingen door hen de noodzakelijke middelen ter beschikking te stellen
 • Vrijwilligers: hen nauw betrekken bij de werking van de club alsook hen de nodige erkenning geven
 • Ouders: informeren over de sportieve evolutie van hun kind door het organiseren van infoavonden, evaluatiegesprekken, beschikbaar stellen van informatie via website, …
 • Supporters:  door attractief voetbal te brengen en hen de nodige ontspanning te bieden
 • Sponsors: door hen via een gedegen jeugdopleiding dankbaar te zijn voor hun  steun

 

Doelstellingen

Sportief

 • Opleiden van jeugdspelers geschikt voor het niveau van onze A –kern volgens een welomschreven sportieve visie die door alle trainers moet gevolgd worden.
 • Doel om zo veel mogelijk ervaren en gediplomeerde trainers aan te werven.
 • Aanbieden van voldoende technische ondersteuning aan onze jeugdtrainers, uitbreiden didactisch materiaal en interne bijscholings momenten aanbieden.
 • Aanbieden van een gevarieerde oefenstof die prikkelt en progressie oplevert
 • Aanbieden van een individueel voorbereidingsprogramma
 • De jongsten huiswerk meegeven, de eerst daarop volgende training herhaling van de oefenstof
 • Mentaal sterk maken van spelers, zonder druk op resultaat
 • Iedereen krijgt 50% speelgelegenheid bij voldoende aanwezigheid op training.

 

Extra sportief

 • Opvolgen van spelers aan de hand van individuele- en medische fiches.
 • We willen de spelers een stuk opvoeding meegeven met aandacht voor:
  • Gedrag van de speler op en naast het veld
  • Verantwoordelijkheidsgevoel, aandacht voor materiaal en kledij
  • Respect voor andere spelers, trainers; medewerkers, tegenstander, scheidsrechters en ….
 • Ondersteunde rol bij studiebegeleiding; opvolgen schoolresultaten, afbouw trainingen tijdens examen periode.

“School moet –voetbal mag”

 • Communicatie naar ouders en spelers, via gerichte mails, website, oudercontacten…